Tragický osud ženy z rodu Trautenbergů na Vildštejně

Tragický osud ženy z rodu Trautenbergů na Vildštejně

Na hradě Vildštejn ve Skalné se od jeho založení ministeriály Nothafty vystřídalo mnoho panovníků a rodů. Jedni z nejvýznamnějších byli Trautenberkové, kteří zde panovali více než 200 let. Po Benešových dekretech spadl hrad do majetku státu a chátral. 

V osmdesátých letech minulého století se našla skupinka nadšenců, kteří se rozhodli tuto památku, jejíž část byla určena k demolici, opravit. Při jejich práci došlo k zajímavému nálezu, který na sebe strhl na jistou dobu pozornost veřejnosti. Jednalo se objev původně zazděné ženy. V komíně hradu byla objevena schránka s pietně uloženými ostatky lidského těla. Při přestavbách hradu na pivovar se na ostatky narazilo a byly uloženy do zinkové nádoby. Uložená lebka měla malý otvor ve spánku, který byl způsoben násilím.

Při zkoumání antropologického výzkumu historických osobností a vývoje člověka Národního muzea v Praze bylo zjištěno, že se jedná o ostatky ženy ve věku 50 – 60 let, která byla tělesně postižena. Podle stupně fosilizace lze řadit původ do 17. – 18. století. Žena snad měla být hluchá a byla pravděpodobně mučena.

Existuje informace o rodu Trautenberků, žijících na Vildštejně a jejich dceři, o níž se zmiňuje stará pověst. Na hradě prý žila žena, která vynikala bylinkářskými, čarodějnými a věšteckými schopnostmi, dnes bychom to nazvali psychotronikou. Podle pověsti se po tom, co ji nespokojení poddaní označili čarodějnicí, po této Trautenberkově dceři doslova slehla zem.

S největší pravděpodobností se jedná o ostatky této ženy, která pomáhala lidem svými nadpřirozenými schopnostmi, jíž se její rodina zbavila, aby zabránila potupě, ztrátě cti a rodového majetku.

V dnes již zkonstruovaném objektu jsou tyto ostatky k vidění v nejstarší části hradu, v románské kapli.