Co můžete vidět na hradě?

Románskou kapli

Románská kaple je nejstarší částí hradu, první písemná zmínka o kapli pochází z roku 1166. Kaple se dodnes využívá ke svatebním obřadům. Uvidíte zde exponáty nalezené při rekonstrukci a sochu Nejsvětější Trojice zapůjčenou od místního faráře. Dřevěné schody, které vedou dolů ke kapli, jsou staré 800 let. Byly naplněny býčí krví, která se dříve používala jako konzervační prostředek. Nejvýznamnějším archeologickým nálezem jsou ostatky ženy staré přes 280 let. Byly zde nalezeny v roce 1987, pohřbené v kamenném dole.

Královský sál

Kdysi nejdůležitější místnost, kde se přijímali významní hosté. Konaly se zde hostiny a podepisovaly důležité dokumenty. Na stěnách královského sálu si můžete prohlédnout lovecké trofeje ze zvěře pana Pumra. Pan Pumr hrad v roce 1999 koupil jako zříceninu, zrekonstruoval jej a v roce 2001 zpřístupnil veřejnosti. Najdete zde také fotografie všech českých panovníků, od knížete Borzyvoje I. až po T. H. Masaryka na jeho oblíbeném koni Hektorovi.

Dnes je tento sál s kapacitou až 100 osob využíván pro oslavy, setkání, teambuildingy a rauty.

Ložnice rytíře Helmfelda

Helmfeldové byli majiteli hradu v první polovině 19. století. Nábytek, který zde můžete vidět, pochází ze starožitnictví a skladů. Je zařízen tak, aby odpovídal době, kdy zde tato rodina žila.

Muzeum hasičské techniky

V místním muzeu hasičské techniky najdete exponáty zapůjčené místním hasičským sborem. Většina exponátů pochází z druhé poloviny 19. století. Zajímavý je například žebřík, který byl použit při hašení požáru v Národním divadle v roce 1881. Nejvýznamnějším exponátem je americká vlajka, která patřila jednomu z hasičů, kteří zahynuli při největší záchranné akci v New Yorku po 11. 9. 2001.

Muzeum justice a vězeňství

Zámecká budova, kterou nechali postavit Trautenberkové v roce 1783, sloužila v letech 1850-1950 jako sídlo okresního soudu. V 70. letech 20. století byl vydán příkaz k demolici budovy. Kvůli liknavosti tehdejších úředníků k demolici nedošlo a budova dále chátrala. Naštěstí se podařilo zrekonstruovat zdi a střechu, takže se prostory zachovaly a jsou součástí prohlídkové trasy hradu Vildštejn.