Obrazy krajin od Miroslava Daňhela

Obrazy krajin od Miroslava Daňhela

Miroslav Daňhel pochází z jihomoravské metro-pole - Brna a je členem Sdružení umělců Moravy a Slezska. V mládí svůj talent rozvíjel malováním zvířat a zátiší a v pozdější době často jezdil na Vysočinu, kterou si pro její prostou krásu zamiloval.V jeho dílech se můžeme setkat s širokou škálou technik a je nazaměnitelný co do odstínů barev, které umocňují náladu jeho obrazů. Rád pou- žívá barevné kontrasty, čímž velmi dobře dovede vyjádřit světlo a stín a podle slov jeho kolegů - umí vodu. 

Obrazy jsouu u nás na Vildštejně k zakoupení! 

Více o malíři na jeho webových stránkách: www.d-obrazy.cz