Co můžete na hradě vidět

Románská kaple

Románská kaple je nejstarší část hradu, první písemná zmínka o kapli pochází již z roku 1166. Kaple i dnes slouží k pořádání svatebních obřadů. Uvidíte zde exponáty nalezené při rekonstrukci a sousoší svaté trojice zapůjčené z místní fary. Dřevěné schody, po kterých do kaple sestoupíte jsou 800 let staré. Byly napuštěné býčí krví, která se dříve využívala jako konzervant. Nejvýznamnějším archeologickým nálezem jsou více než 280 let staré ostatky ženy. Byly zde nalezeny v roce 1987 zazděné v komínové šachtě. 

 

 


Královský sál

Dříve nejdůležitější místnost, kde byly přijímány významné návštěvy. Hodovalo se zde a podepisovaly důležité listiny.  Na stěnách královského sálu můžete vidět lovecké trofeje z obory pana Pumra. Pan Pumr v roce 1999 hrad jako trosku zakoupil, opravil a v roce 2001 zpřístupnil veřejnosti. Naleznete zde i obrázky všech panovníků českých zemí od knížete Bořivoje I. až po T. G. Masaryka jedoucího na své oblíbeném koni Hektorovi.

Tento sál s kapacitou až 100 osob dnes slouží k oslavám, meetingům, teambuildingům a hostinám. 

 


Ložnice rytíře Helmfelda 

Helmfeldové byli majitelé hradu v první polovině 19. století. Nábytek, který zde můžete vidět, pochází ze starožitnictví a depozitářů. Je uspořádán tak, aby to odpovídalo době, kdy zde tento rod žil.


Muzeum hasičské techniky

Ve zdejším muzeu hasičské techniky naleznete exponáty zapůjčené místním hasičským sborem. Většina exponátů pochází z druhé poloviny 19. století. Zajímavostí je zde například žebřík, který byl v roce 1881 použit k hašení požáru Národního divadla. Nejvýznamnější exponát je americká vlajka, kterou vlastnil jeden z hasičů, který zahynul při největší záchranné akci v New Yorku po 11.9.2001.


Muzeum soudnictví a vězení 

Budova zámku, kterou nechali v roce 1783 vybudovat Trautenberkové, sloužila v letech 1850 - 1950 jako sídlo okresního soudu. Na tuto budovu byl v 70. letech vydán demoliční příkaz. Díky lenosti tehdejších úředníků demolice neproběhla a budova dál chátrala.  Naštěstí se dočkala rekonstrukce zdiva a střechy, takže se prostory zachovaly a jsou součástí prohlídky hradu Vildštejn.